پست پیشتاز: در صورتیکه سفارش شما قبل از ساعت 12 ثبت شود، همان روز خرید محصول موردنظر به آدرس شما ارسال می شود. سفارش های بعد از ساعت 12در اولین روز کاری ارسال خواهند شد.

ارسال با اکسپرس (پس کرایه): در صورتیکه سفارش شما قبل از ساعت 17 ثبت شود، همان روز خرید، محصول موردنظر را دریافت می کنید. سفارش های بعد از ساعت 17 در اولین روز کاری ارسال خواهند شد.

 

 

سفارش پیامکی:

کافی است تنها عدد 9 را به شماره    10000249   پیامک کنید.